Avis Legal

Avís Legal Identificació de l'empresa Informació General als efectes de l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: ESEBE CONSTRUCCIÓ, Societat Unipersonal Domicili social: Carrer Can Tapiola, 14, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona Dades d'inscripció al Registre Mercantil de Barcelona: Codi d'Identificació Fiscal número: A- Adreça de correu electrònic: info@esebe.com Usuari La utilització d'aquest web li atribueix la condició d'usuari del web i expressa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per ESEBE CONSTRUCCIÓ (en endavant ESEBE CONSTRUCCIÓ) en el moment mateix que vostè accedeixi al web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si s'escau, resultin d'aplicació. Qualsevol utilització diferent de la que s'autoritza està expressament prohibida, i ESEBE CONSTRUCCIÓ queda facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web, en qualsevol moment, i sense avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si s'escau, resultin d'aplicació. infoEnergia és un servei destinat a l'ús del titular del contracte elèctric amb ESEBE CONSTRUCCIÓ. Segons l'article 79.3 del Reial Decret 1955/2000, “el contracte de subministrament és personal i el seu titular ha de ser l'efectiu usuari de l'energia”. ESEBE CONSTRUCCIÓ no es fa responsable de l'accés al servei d'infoEnergia per part d'una altra persona que no sigui el titular o autoritzat del subministrament elèctric. Si el visitant d'infoEnergia és titular, pot veure i editar el perfil de l'habitatge en qüestió i pot navegar per totes les seccions d'aquest lloc. Si el visitant d'infoEnergia és autoritzat, pot veure el perfil de l'habitatge de tots els contractes d'ESEBE CONSTRUCCIÓ del client i pot navegar per totes les seccions d'aquest lloc. Es correspon al mateix comportament que té el rol d'autoritzats a ESEBE CONSTRUCCIÓclientes.com. Modificacions ESEBE CONSTRUCCIÓ es reserva el dret de modificar, de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web. Accessibilitat El web s'ha dissenyat i programat seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible el seu ús per tota mena d'usuaris, inclosos els que pateixen algun tipus de discapacitat. Per a això, el web s'ha desenvolupat sota el compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium). Pautes de Contingut Accessible en Web 1.0. A més, la presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2 (CSS2). S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional. Accés i ús del web L'accés i ús del web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l'usuari amb caràcter general. No obstant això, és possible que l'accés i l'ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web només es pugui fer amb el registre previ de l'Usuari. L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a ESEBE CONSTRUCCIÓ amb la màxima brevetat, la pèrdua, el robatori o qualsevol risc d'accés a aquests per part d'un tercer. L'Usuari és responsable de la veracitat i exactitud de totes les dades que introdueixi al web sigui quina sigui la funcionalitat de la qual faci ús. Així mateix, declara que disposa tots els permisos necessaris sobre les dades a les quals accedeixi i que disposa del consentiment per a l'ús de dades pertanyents a terceres persones. En aquest sentit ESEBE CONSTRUCCIÓ queda exonerada de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incompletes o incorrectes o per la falta de consentiment per al seu ús i incorporació al web. Titularitat dels continguts Tota la informació continguda en aquest web, incloent-hi imatges, dissenys gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intel•lectual i industrial d'ESEBE CONSTRUCCIÓ. Correspon a ESEBE CONSTRUCCIÓ l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel•lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. ESEBE CONSTRUCCIÓ no cedeix ni totalment ni parcialment, ni concedeix llicència o cap autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel•lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web. Així mateix, ESEBE CONSTRUCCIÓ garanteix que els continguts, inclosos els de propietat intel•lectual, no són de caràcter il•lícit ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, discriminatori, racista o que de qualsevol altra manera fomentin la violència. A més, ESEBE CONSTRUCCIÓ adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la Llei o a la moral. Suposa una infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la Llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda al web, tret que es disposi de l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès. ESEBE CONSTRUCCIÓ podrà oferir els continguts, funcionalitats o serveis d'aquest web mitjançant el desenvolupament d'aplicacions, cas en què l'Usuari haurà de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics necessaris per al seu accés. Traducció de continguts al català i a l'anglès Les versions del web en català i anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant de qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre allò que s'ha publicat en aquesta última. En el cas d'infoEnergia (servei al qual s'accedeix des del web), la informació només està disponible en castellà i català. Igual que en el cas del web, davant de qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre allò que s'ha publicat en aquesta última. Ús de cookies ESEBE CONSTRUCCIÓ utilitza al web cookies (galetes) pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis. En navegar pel nostre web, estarà acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes a la Política de Cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb el qual es connecta al web i que el dispositiu desa. S'associen únicament al seu navegador i no proporcionen dades personals. Les cookies no poden malmetre el seu dispositiu i, a més, són molt útils perquè ens ajuden a identificar i resoldre errors. Pot consultar els passos per desactivar la instal·lació de cookies a les seccions d'"Ajuda" de les pàgines web de cada navegador Exclusió de garanties i responsabilitats Respecte a l'exclusió de garanties i responsabilitats, ESEBE CONSTRUCCIÓ no respondrà per: 1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar dels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web, i en particular de: L'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes i/o serveis oferts de manera no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il•lícits o contraris a l'establert en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si s'escau, resultin d'aplicació. La infracció dels drets de propietat industrial i intel•lectual. La infracció del secret professional. La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut. La realització d'actes de competència deslleial. La realització de publicitat il•lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il•licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinència, actualitat i exhaustivitat dels continguts i les informacions transmeses o posades a disposició dels usuaris, incloses les informacions i els serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web. L'incompliment o el compliment defectuós o la terminació per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web. La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per l'usuari. 2. ESEBE CONSTRUCCIÓ només respondrà dels serveis propis i els continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel•lectual o industrial d'aquesta. 3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que aquest ofereix. 4. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de l'existència d'errors en l'accés o l'ús de la pàgina web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o del contingut, encara que es comprometi a evitar-los, actualitzar-lo o solucionar l'esmentat contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com respecte als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis. 5. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de les informacions contingudes a la seva pàgina web, a les quals aquest web pugui remetre enllaços hipertextuals o "links". La finalitat dels "links" que apareixen a la pàgina és purament informativa, i ESEBE CONSTRUCCIÓ no és responsable en cap cas del resultat que vostè pretengui obtenir mitjançant l'accés als esmentats "links". Per tant, ESEBE CONSTRUCCIÓ no respondrà per: La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats. La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats. Del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats. 6. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, i que causin alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. 7. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o l'ús dels serveis del web, o que d'una altra manera es trobin dins de l'àmbit d'aquest. 8. Els danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal. En relació amb la limitació de responsabilitats, ESEBE CONSTRUCCIÓ rebutja totes les garanties respecte als serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, incloses, però no limitades a les garanties implícites de comercialització i adequació a fins específics i a les garanties obligatòries de protecció davant d'un incompliment. Durada i terminació L'accés i ús del web tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això anterior, ESEBE CONSTRUCCIÓ es reservarà el dret a donar per acabat o suspès l'accés i ús al web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de la terminació o suspensió de l'accés i/o ús del web. Indemnització de l'usuari L'usuari es compromet expressament a indemnitzar ESEBE CONSTRUCCIÓ i la resta de les societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o de serveis i llicenciadors, per qualsevol dany i perjudici (inclosos honoraris de lletrats i costes) derivats de l'incompliment per l'usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si s'escau, així com a col·laborar amb ESEBE CONSTRUCCIÓ en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti qualsevol reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per aquesta causa. Així mateix, l'usuari es compromet a fer els esforços més grans per part seva amb la finalitat d'evitar o, si s'escau, mitigar els efectes nocius i perjudicials que d'això es poguessin derivar per a ESEBE CONSTRUCCIÓ. Legislació aplicable i jurisdicció Totes les condicions establertes es regiran per la Llei Espanyola. ESEBE CONSTRUCCIÓ i l'usuari, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Tribunals i Jutjats del domicili de l'usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals. En el supòsit que l'usuari tingués el seu domicili fora del Territori Espanyol, ESEBE CONSTRUCCIÓ i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya). Copyright ESEBE CONSTRUCCIÓ © Copyright 2017 ESEBE CONSTRUCCIÓ Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets. Copyright ESEBE CONSTRUCCIÓ S.A. 2017. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets. Seguretat i protecció de dades de caràcter personal ESEBE CONSTRUCCIÓ, S.A., garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que vostè ens facilita en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en què s’adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscs als quals estan exposats. La recollida i tractament de les dades personals té com a única finalitat, tret que s'indiqui una altra cosa en els formularis del lloc web on es recopilin les seves dades, la gestió de la informació subministrada en les consultes, contractacions de productes o serveis que vostè realitzi a través del lloc web, controlar el compliment de les condicions d'ús del lloc web i complir amb les nostres obligacions legals. En concret, s'informa als usuaris del portal que quan es recopilin dades personals s'informarà prèviament a l'usuari, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems: Identitat i adreça del responsable del tractament de les dades. Existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destinataris de la informació. Inscripció del fitxer en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades. Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les. L'usuari serà l'únic responsable de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.